Kinesisk kjempesalamander

Kinesiske gigantiske salamandere er de største amfibiene i verden.

Kinesisk kjempesalamander

Fantastiske fakta om den kinesiske kjempesalamanderen

  • De har veldig dårlig syn, for å oppdage byttet sitt, føler de vibrasjonene i vannet.
  • De tilbringer hele livet under vann, men har ikke gjeller. De absorberer oksygen gjennom huden.
  • Ved avlstid legger kvinnene mellom 400-500 egg som hannene passer på til de klekkes.
Dele

  • De pleide å være vanlige, men er nå kritisk truet på grunn av tap av habitat og overdreven jakt.
  • I 1726 beskrev en sveitsisk lege et fossil av en kinesisk gigantisk salamander og antok at det var fossilet til et menneske som overlevde den store flommen og ga den navnet Homo diluvii testis (“vitne om den store flommen”).
Dele «Forrige Neste »

Interessante Artikler