Mountain Gorilla Befolkningstall øker

Fjell-GorillaFjellgorillaer er et av de sjeldneste og mest kritisk truede dyrene i verden og finnes bare i to regioner i Sentral-Afrika, som er skogene Bwindi og Virunga Massif som strekker seg over områder i Uganda, Rwanda og Den demokratiske republikken Kongo.

Imidlertid har intensiv bevaringsarbeid i regionen det siste tiåret enormt hjulpet denne avtagende arten, med den siste befolkningstalltallet økt til 880 individer, noe som er nesten 100 mer enn da 786 fjellgorillaer ble talt i 2010.

Fjell-GorillaGjennom årene har fjellgorillaer blitt hardt rammet gjennom store deler av deres isolerte område på grunn av økende nivåer av menneskelig aktivitet. Tap av habitat i form av avskoging, borgerkrig, krypskyting og sykdom har alt ført til at fjellgorillaen er blitt en av verdens mest kritisk truede dyrearter.

I dag blir mange av fjellgorillagruppene vant til å øke menneskelig tilstedeværelse ikke bare fra naturvernere, forskere og forskere, men også fra det økende antall turister som går inn i skogene for å se dem. Inntektene fra disse besøkende har sørget for at dyrene blir overvåket nærmere, og har også vært til fordel for samfunnsprosjekter i området.

Fjell-GorillaFjellgorillaer er de eneste store primatene hvis befolkningstall faktisk øker i dag, men disse intensive bevaringsarbeidene må fortsette i fremtiden for å sikre deres overlevelse og beskytte disse milde gigantene i mange generasjoner framover.

Interessante Artikler