Cheetahs returnerer til India

Den raskeste skapningen på land

Den raskeste skapningen
På land


Den indiske regjeringen har nylig kunngjort at de vil støtte en plan som tar sikte på å returnere geparder til landet, ved å introdusere dem for tre helligdommer i sentrale og nordlige deler av India de neste årene.

Den asiatiske geparden ble jaktet til utryddelse i India av jegere under den britiske Raj-perioden for over 100 år siden. Rundt 3400 kvadratkilometer tørrlandskap og gressletter i den sentrale delstaten Madhya Pradesh og Nord-Rajasthan, vil bli omgjort til et naturlig habitat for gepardene.

Prosjektet for å etablere de tre stedene som har blitt markert for Cheetah-reintroduksjonsprogrammet, vil koste nesten en halv million pund bare det første året og vil fortrenge mer enn 100 menneskelige bosetninger ettersom innfødte nomadestammer ikke lenger vil være i stand til å bo disse områdene.


Cubs In The Grass

Cubs In The Grass

Imidlertid har den indiske regjeringen sagt at gjeninnføringen av dette majestetiske dyret vil gjenopprette Indias gressletter, med gepardene som kommer fra Afrika, Midt-Østen og Iran, med seks individer som blir introdusert på hvert sted.


Cheetah Natural Hab itat

Cheetah Natural
Habitat

Selv om det antas å ta opptil 15 år å implementere det, er håpet at befolkningen på seks vil ha blitt 50 i løpet av det neste tiåret. Cheetahs retur til India vil også bety at 6 av verdens 8 store katter, vil bli funnet på det indiske subkontinentet.

Interessante Artikler